קורס דייבקון – מוביל קבוצת צוללים

דייבקון הינו למעשה יותר ממוביל קבוצת צוללים. הדייבקון הוא חלק ממערך ההדרכה של SSI.
לדייבקון היתר להעביר את תוכנית רענון כישורי צלילה וצלילות הכרות ולהדריך צלילה חופשית,
דבר המגדיל את אפשרויות ההעסקה במועדון צלילה.
הקורס מורכב מסדרת מטלות לביצוע, עיקרן, בעבודה מעשית במועדון צלילה.
כמו כן כולל הקורס שיעורי תאוריה ברמת מדריך צלילה.
דרגת דייבקון של SSI הוכרה כדרגת מדריך עוזר על ידי הרשות המוסמכת לצלילה ספורטיבית!
הקורס מורכב מ – 2 נושאים עיקריים: חיזוק מיומנויות מים קיימות והעשרה במיומנויות חדשות
(כגון: ניווט, לילה,הצלה, עומק,סריקה וכו').
הכשרת הצולל והכנסתו למערך ההדרכה של SSI כך שבסיום הקורס, המועמד יוכל:

  • ללמד קורס צלילה חופשית.
  • ללמד קורס רענון בצלילת מכלים.
  • להדריך בצלילה מודרכת.
  • ללמד שיעור כיתה בפיקוח מדריך.
  • ללמד שיעור מים בפיקוח מדריך.
  • לעשות גם צלילות היכרות וללמד התמחויות (רק לאחר תקופת התמחות, בכפוף לקבלת אישור הדרכה מהרשות).

תנאי כניסה:
גיל 18 בתחילת הקורס.
40 צלילות רשומות ביניהן התמחות הצלה (ניתן להשלים במהלך הקורס).