קורס צולל מים פתוחים – צולל כוכב ראשון

מטרת הקורס
הכרת הציוד ושליטה בו תוך הכרת הידע העיוני הבסיסי הדרוש לצולל מתחיל.

תנאי קבלה
גיל 12 ביום פתיחת הקורס ואישור הורים או אפוטרופוס (לחניכים הצעירים מגיל 18)

מהלך הקורס
הקורס בנוי מחמישה מפגשים, כאשר שני המפגשים הראשונים נעשים במקווה מים מוגנים (בריכה או מקור מים בתנאי בריכה) ושאר המפגשים נעשים במקווה מים פתוחים (בים).

  • מפגש מספר 1: שלושה שיעורים מעשיים ושני שיעורים עיוניים (ציוד לצלילה חופשית וציוד לצלילת מכלים).
  • מפגש מספר 2: שלושה שיעורים מעשיים.
  • מפגש מספר 3: שני שיעורים מעשיים ושיעור עיוני (השפעת המים והלחץ על גוף האדם).
  • מפגש מספר 4: שני שיעורים מעשיים ושיעור עיוני (השפעת המים והלחץ על הגזים אותם אנו נושמים).
  • מפגש מספר 5: שני שיעורים מעשיים ושיעור עיוני (הסביבה הימית, בע"ח, זרמים וגלים).

ניתן לעשות את שני המפגשים הראשונים בבריכה ליד איזור המגורים, לקיים מפגש שלם שכולו עוסק בשיעורים עיוניים ולהשלים את שלושת המפגשים הנוספים באילת. סה"כ 6 מפגשים.
כל החומר העיוני נמצא בספרים הנלווים לקורס, בסוף כל מפגש יהיו מטלות הנוגעות לחומר הקריאה הנדרש למפגש הבא.