קורס צולל מתמחה – צולל כוכב שני

מטרת הקורס
להקנות לצולל כלים נוספים שיאפשרו לו למקסם את חווית הצלילה.
תנאי קבלה
גיל 15 ביום פתיחת הקורס ואישור הורים או אפוטרופוס (לחניכים הצעירים מגיל 18)
מהלך הקורס
הקורס בנוי משתי התמחויות (לפי בחירה) כשכל התמחות כוללת שיעורים עיוני אחד לפחות ושני שיעורים מעשיים לפחות ושתי צלילות התנסות. ההתמחויות המוצעות: ניווט, עומק, לילה, הצלה (כולל ספר נוסף ותעודה נוספת), נייטרוקס (כולל ספר נוסף ותעודה נוספת).

  • התמחות ניווט מקנה יכולת ניווט לפי מצפן ולפי עזרים טבעיים במים, ההתמחות כוללת שני שיעורים מעשיים ושיעור עיוני.
  • התמחות עומק מקנה לצולל את היכולת לצלול לעומק מרבי של 30 מטרים, ההתמחות כוללת שני שיעורים מעשיים ושיעור עיוני.
  • התמחות לילה מקנה לצולל את האפשרות לחוות את היופי המיוחד לסובב הימי בשעות החשיכה, ההתמחות כוללת שני שיעורים מעשיים ושיעור עיוני.
  • התמחות הצלה ועזרה לצולל במצוקה מקנה לצולל את היכולת לזהות סימני מצוקה אצלו ואצל בן הזוג, את הידע הדרוש להתמודדות עם מצוקה, ההתמחות גם מקנה לצולל את הידע בהצלת אדם חסר הכרה שהתגלה מתחת למים. ההתמחות כוללת שני שיעורים עיוניים וארבעה שיעורים מעשיים.
  • התמחות נייטרוקס מקנה לצולל את האפשרות לבחור את תערובת הגזים אותה הוא רוצה לנשום בהתאם לעומק בו הוא רוצה להיות והשפעת הלחץ על הגז באותו עומק.

ההתמחות כוללת שיעור עיוני ושני שיעורים מעשיים.
נוסף לשתי ההתמחויות שנבחרו יש לבצע עוד שתי צלילות במסגרת הקורס, הצלילות הן צלילות התנסות, הצולל מתכנן את הצלילה ביחד עם הקבוצה, מתדרך את הקבוצה ומוביל את הקבוצה (בפיקוח צמוד של המדריך).